Sfinansowanie podatku podlegają osoby fizyczne oraz prawne. Obowiązek podatkowy leży na obywatelu, który osiąga dochód. Każda jednostka musi się rozliczać indywidualnie, łączne opodatkowanie traktuje jedynie małżonków. Obowiązek opłaty osobistego podatku spoczywa na osobach, jakie wykonują pracę i pozostają w jakimkolwiek stosunku pracy, jakkolwiek za granicą istnieje opcja zwrotu – zwrot podatku holandia. Też osoby, które prowadzą własną aktywność gospodarczą podlegają obowiązkowi skarbowemu.

Jakikolwiek podatnik powinien najpóźniej do 30 kwietnia dodatkowego roku podatkowego złożyć własne zeznanie. Występuje ono w formie formularza PIT 36, 36L, 37, 38 bądź 39 w zależności od typu uzyskanych dochodów.

Posiadanie nieruchomości i jej sprzedaż również łączy się z przymusem takich opłat. Nie wyłącznie osoby fizyczne muszą finansować składki, proceder ten dotyczy też osób prawnych. W ich skład wchodzą: jednostki prawne, grupy kapitałowe i spółki. Osoby prawne muszą złożyć zeznanie fiskalne CIT 7 i z ustaloną wielkością dochodu za dany rok.

Napisz komentarz