W stosunku do dominującej aktualnie w stworzonym przez nas kraju relacji pomiędzy cenami mieszkań a średnimi zarobkami naszych polaków mało możliwe jest zakup mieszkania lub także domu bez wsparcia kredytowego, w postaci kredytu hipotecznego. Banki badają zdolność kredytową osób składających wnioski o kredyt, kierując się wysokością zarobków oraz wiekiem wnioskodawców.

Niemniej ważnym aspektem, jaki może mieć znaczący wpływ na przyznanie kredytu hipotecznego jest odmiana zatrudnienia, jaka dane osoby posiadają – Trinity Finance. Instytucje finansowe najchętniej udzielają kredytów grupie osób, jakie zatrudnione są na umowę o prace na czas ogólnikowy. Niezmiernie dobrą pozycję startowa mają szczególnie osoby zatrudnione w tak nazywanym sektorze publicznym, a w następstwie tego urzędnicy państwowi, pracobiorcy administracji lub służby mundurowe. Jeżeli okaże się, że dana figura jest zatrudniona na czas określony, banki sprawdzają długość danej umowy i staż pracy danej osoby ubiegającej się o kredyt w danej jednostce gospodarczej.

W pewnych momentach banki żądają także od obecnego pracodawcy, żeby dostarczył list intencyjnym, w jakim zobowiąże się do rozciągłości umowy z danym pracownikiem na kolejny okres czasu. Najgorzej oceniani są, jako ewentualni kredytobiorcy w segmencie kredytów hipotecznych drobni przedsiębiorcy, inaczej tacy, jacy nie zatrudniają żadnych pracobiorców – tym osobom najtrudniej jest zdobyć kredyt hipoteczny, nawet trudniej aniżeli tym, jacy zaangażowani są na umowy-zlecenia bądź też na umowy o dzieło.

Napisz komentarz