Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól

Struktura

Struktura zarządu stowarzyszenia:

Zarząd stowarzyszenia został sformowany na wzór wojskowy, konkretny podział ról oraz zakresów kompetencji jego członków umożliwia sprawną pracę oraz realizacje wszystkich stawianych celów.
  Dowódca jednostki: mjr rez. Lesław URBANOWSKI
 
Z-ca d-cy ds. szkolenia: Arkadiusz ŚLIWIŃSKI
  Z-ca d-cy ds. logistyki: Andrzej JAKUBAS
  Skarbnik: Arletta URBANOWSKA
  Sekretarz: Mikołaj SZKUDLAREK

Struktura stowarzyszenia:

Od 2012 roku działamy jako stowarzyszenie zarejestrowane z KRS. W ramach naszego stowarzyszenia funkcjonuje wybierany przez walne zebranie członków stowarzyszenia zarząd, komisja rewizyjna oraz dwie główne sekcje robocze:

1. Pluton Lekkiej Piechoty SJS3006 Nowa Sól: sekcja prowadzi szeroką działalność proobronną oraz społeczno-wychowawczą.

2. Sekcja Psów Pracujących i Ochrony Zwierząt: sekcja prowadzi zajęcia z psami terapeutycznymi dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz organizuje zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt.

Zarówno pierwsza jak i druga sekcja osiąga duże sukcesy w realizacji swoich celów statutowych.
Struktura militarna:

W strukturach naszej jednostki funkcjonuje kilka wyspecjalizowanych pododdziałów, których zadania są dopasowane do zaangażowania oraz poziomu wyszkolenia członków poszczególnych z nich.

- Drużyna dowodzenia: w skład drużyny dowodzenia wchodzi dowódca plutonu/kompanii, zastępca dowódcy, radiooperator, medyk oraz żołnierze zabezpieczenia. Skład drużyny zależy od rozwinięcia w jakim ćwiczy jednostka.

- I Pluton lekkiej piechoty: w plutonie służą strzelcy którzy ukończyli szkolenie podstawowe i kontynuują szkolenie w ramach działań ogólnowojskowych z naciskiem na działania lekkiej piechoty.

- II Pluton szkolny: w plutonie służą rekruci którzy szkolą się w ramach kursu podstawowego, trwającego 9 miesięcy. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, członkowie plutonu uzupełniają stany w I plutonie.

- III Pluton rezerwowy: do plutonu rezerwowego trafiają strzelcy, którzy z różnych przyczyn zmuszeni są do znacznego zmniejszenia swojego zaangażowania w proces szkolenia. Strzelcy z plutonu III są zobowiązani 1-2 w roku do stawienia się na tzw. ćwiczenia rotacyjne, w ramach których przypominają i utrwalają wcześniej nabytą wiedzę.

- Drużyna rozpoznawcza: w składzie drużyny służą najaktywniejsi i najbardziej zaangażowani w szkolenie strzelcy, pod okiem profesjonalnych instruktorów wywodzących się z wojsk specjalnych szlifują umiejętności pod kątem działań rozpoznawczych.

W najbliższym czasie planujemy jeszcze profesjonalnego zespołu zabezpieczenia medycznego.

Wsierają nas

 • Ministerstwo Obrony Narodowej

  Ministerstwo Obrony Narodowej

 • Biuro ds proobronnych MON

  Biuro ds proobronnych MON

 • 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie

  10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie

 • 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu

  17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu

 • Wojskowy Sztab Wojewódzki w Zielonej Górze

  Wojskowy Sztab Wojewódzki w Zielonej Górze

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu

 • 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie

  43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie

 • Starostwo Powiatowe Nowa Sól

  Starostwo Powiatowe Nowa Sól

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "ELEKTRYK" w Nowej Soli

 • Firma szkoleniowa Tactical Risk Group

  Firma szkoleniowa Tactical Risk Group

 • Firma szkoleniowa 13TF International

  Firma szkoleniowa 13TF International

 • Sklep 4duty.pl

  Sklep 4duty.pl

Szybki kontakt

 
Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń. Odpowiemy na wszystkie pytania.

Infolinia: +48 696 226 266
Mail:
kancelaria@sjs3006.pl

Zapraszamy w nasze szeregi.

Stowarzyszenie

Samodzielna
 Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól
 
ul. Zakęcie 55, 67-106 Otyń

KRS: 0000442690
NIP: 9252100237
Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól © 2018